Herexamen
  • Herkansingen zijn mogelijk voor elk onderdeel en kunnen afgelegd worden tijdens de examens van een volgende cursus en mits inschrijving op het secretariaat.
  • Elke deelnemer heeft recht op herkansing mits betaling van vergoeding en jaarlijks lidgeld.
  • Uitzonderingen en afwijkingen op de bovenvernoemde regels zullen besproken worden in de opleidingscommissie en zijn bindend.
Inschrijven herexamen