icooninstructeurPlus

Snowboardleraar

De opleiding tot snowboardleraar  bestaat uit twee weken buitenland en in totaal  17 opleidings- en examendagen op de sneeuw  waarvan 1 volledig  weekend  lawinescholing, een halve dag examen theorie en een erkende opleiding  helper EHBO . Deze cursus omvat de verdere opbouw van de gesneden technieken naar de verschillende wedstrijdvormen, Freestyle en freeride.

Omwille van de moeilijkheidsgraad van de verschillende technieken/demo’s worden de deelnemers aan de opleiding instructeur aangeraden vooraf één of meerdere trainingen voorbereiding snowboardleraar te volgen.

 • Het jaarlijkse lidgeld betaald hebben.
 • Een verklaring ondertekenen waarbij de kandida(a)t(e) bevestigt dat hij /zij medisch geschikt is  om de cursus te volgen en om snowboardles te geven.
 • De reis geboekt hebben bij de reisorganisatie waarmee BSFE een partnership is aangegaan voor de desbetreffende reis.
 • In het bezit zijn van:

Waar mag een kandidaat snowboardleraar zich zoal aan verwachten?

 • Blokbocht met kantafzet
 • Versnellingsbochten (met hoog- en diepontlasting)
 • Bultenpisten
 • Slalom
 • Freeride
 • Freestyle
  • Ollie 180° into noseride into 180°
  • Noseturn 360°
  • Noseslide into 270°
  • Sprongen met grabs
  • Backside & Frontside 180°
  • Backside & Frontside 360°
  • Rails: Fifty-fifty & Boardslide
 • Alpine
 • Boardercross
 • Sportpsychologie
 • Trainingsleer
 • Methodiek/didaktiek
 • Sportsociologie

Aantal uren:

1. Theorie

 • Algemene methodiek  3u.
 • Sportpsychologie 3u.
 • Lawinekunde 5u.
 • Trainingsleer  3u.
 • Specifieke didactiek en opbouw snowboardleerplan 16u.
 • Sportsociologie 3u.
 • EHBO 32u.

2. Praktijk technieken

 • Analyseren en inoefenen van de technieken van het  leerplan, persoonlijke techniekverbetering en praktijk examens 86u.

3. Praktijk didactiek

 • Didactische oefeningen betreffende de leerstof  en examen didactiek  35u.

ALGEMEEN TOTAAL: 34u.  + 86u.  + 35u.  = 187u

Waar mag een kandidaat snowboardleraar zich zoal aan verwachten?

 • Examen praktijk : de opgelegde afdalingen worden beoordeeld door twee docenten. Hierbij moeten alle technieken uit initiator, instructeur en instructeur + gekend zijn.
 • Examen theorie : antwoorden van vragen over zowat alles uit de cursus
 • Examen lesgeven : de lesonderwerpen komen uit de cursus initiator, instructeur en snowboardleraar. Het lesgeven is gekoppeld aan de technische stages waarbij je les geeft aan gevorderde snowboarders
 • Lawineweekend: stage in het buitenland
 • Slalom
 • behalen EHBO attest

Normen examens

 • Bij de examens worden er  6 onderdelen onderscheiden. Theorie, technieken demo’s, technieken Freestyle, freeride, slalom  en didactiek.
 • Om te slagen moet een kandidaat 60%  halen  in het totaal op alle onderdelen en 60% halen op elk onderdeel afzonderlijk. De kandidaten die op een onderdeel minder dan 60% halen maar in hun totaalscore wel aan 60% komen, moeten enkel dit onderdeel herkansen.
 • Om toegelaten te worden tot het examen wordt een aanwezigheid van 75% op de praktijklessen vereist.
 • Herkansingen zijn mogelijk voor elk onderdeel en kunnen afgelegd worden tijdens de examens van een volgende instructeur cursus en mits inschrijving op het secretariaat:
Inschrijven herexamen
 • Elke deelnemer heeft kans op één gratis herkansing ,indien zijn lidgeld van het jaar van de herkansing betaald is.
 • Voor de daaropvolgende herkansingen zal examengeld aangerekend worden.
 • Uitzonderingen en afwijkingen op de bovenvernoemde regel zullen besproken worden  in de opleidingscommissie en zijn bindend.

Eens dit brevet op zak, kan u aanspraak maken op de IVSI zegel.

Huidig aanbod