Doel

Tijdens de initiator-opleiding zie je hoe je de basistechnieken van het snowboarden kan aanleren zodat je leerlingen op een snelle, efficiënte en veilige manier leren snowboarden. Verder leer je een les stap-voor-stap opbouwen en bewegingen analyseren om zo kort en bondige, maar correct feedback te geven. Je ziet ook enkele technieken die je kan gebruiken bij reeds gevorderde boarders.

Je kan de cursus Initiator volgen in het buitenland of op de indoorpiste.

Programma

Inhoud:

 • Inleiding: wat algemene info over het ontstaan en de evolutie van onze sport
 • Veiligheid: de verkeersregels van de pistegebruikers
 • De eerste les: kennismaking, vertrouwen opbouwen, eerste oefeningen
 • Het eerste glijden: glijden in de dallijn
 • Afglijden: het dwars afglijden met oefeningen
 • Zijwaarts afglijden: het zijwaarts oversteken van de piste, basishoudingen
 • Inzet bocht: technieken om het board de dallijn in te sturen
 • Gegleden bochten: basishouding, soorten rotaties
 • Gegleden bocht met diepontlasting: gebruik van gewichtsontlasting om gemakkelijker te draaien
 • Hoogontlasting: gebruik van gewichtsontlasting om makkelijker te draaien
 • Fakie basisbochten: de bocht in achteruit
 • Freestyle: een introductie tot het freestylen : flatland tricks en straight jumps
  • 180° slide
  • 360° slide
  • Ollie
  • Nose ride
  • Noseturn / Tailturn
  • Sprongen
  • Sprong met passieve afzet
 • Freeride: een introductie tot gesneden bochten
 • Liften: hoe neem ik een lift
 • E.H.B.O.: eerste hulp bij ongevallen
 • Methodiek/didaktiek: hoe organiseer ik mijn lessen
 • Lawinekennis: de gevaren van sneeuw, Stop or Go methode

Aantal uren:

Theorie

 • Algemene didactiek  2u.
 • EHBO 4u.
 • Lawinekunde 4u.
 • Geschiedenis van het snowboarden 1u.
 • Veiligheid en pisteregels 1.5u.
 • Specifieke didactiek en opbouw snowboardleerplan 16u.
 • Examen theorie 1.5u.

Praktijk technieken

 • Analyseren en inoefenen van de technieken van de basisopbouw en leerplan, persoonlijke techniekverbetering en praktijk examens 40u.

Praktijk didactiek

 • Didactische oefeningen betreffende de leerstof  en examen didactiek  20u.

ALGEMEEN TOTAAL:  20u.  + 40u.  + 30u.  = 90 u.

Voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

 • Beheersen van de technieken Initiator (zie programma)
 • Minimum 17 jaar zijn/worden in het jaar dat de cursus begint
 • Een verklaring ondertekenen waarbij de kandida(a)t(e) bevestigt dat hij /zij medisch geschikt is  om de cursus te volgen en om snowboardles te geven.
 • De kandidaat-initiator dient lidgeld te hebben betaald in het seizoen waarin de cursus doorgaat.
 • De reis geboekt hebben bij de reisorganisatie waarmee BSFE een partnership is aangegaan voor de desbetreffende reis (in geval van een buitenlandse opleiding).

Indien je twijfelt aan je technieken, kan je je inschrijven voor een technische stage (zowel indoor als outdoor). Daar worden je technieken opgefrist en bijgeschaafd. Wens je enkel te weten of je technieken voldoende beheerst zijn voor je opleiding Initiator, schrijf je dan in voor een voorbereidingsclinic.

Vrijstellingen:

 • Vrijstelling voor personen die in het bezit zijn van een VTS of ADEPS getuigschrift initiator sneeuw of kunstpiste.

Examens

De examens gaan steeds door in België.

Er zijn vier examens die je moet afleggen:

 • Examen Praktijk: de opgelegde afdalingen worden beoordeeld door 2 docenten
 • Examen Theorie: schriftelijk beantwoorden van vragen over zowat alles uit de cursus
 • Examen Methodiek/didaktiek: het lesgeven wordt beoordeeld door 1 docent
 • Examen Freeride: dit wordt beoordeeld door de week (eigen techniek, snelheid, vorderingen, …)

Normen examens:

 • Bij de examens worden er 5 onderdelen onderscheiden. Theorie, technieken demo’s, technieken Freestyle, freeride  en didactiek.
 • Om te slagen moet een kandidaat 60%  halen  in het totaal op alle onderdelen en 60% halen op elk onderdeel afzonderlijk. De kandidaten die op een onderdeel minder dan 60% halen maar in hun totaalscore wel aan 60% komen, moeten enkel dit onderdeel herkansen.
 • Om toegelaten te worden tot het examen wordt een gewettigde aanwezigheid van 80% op de praktijklessen vereist.
 • Herkansingen zijn mogelijk voor elk onderdeel en kunnen afgelegd worden tijdens de examens van een volgende initiator cursus en mits inschrijving op het secretariaat. Elke deelnemer heeft recht op herkansing mits betaling van vergoeding en jaarlijks lidgeld.
 • Uitzonderingen en afwijkingen op de bovenvernoemde regels zullen besproken worden in de opleidingscommissie en zijn bindend.
Logo Burton
Logo Anon
Logo Arva
Logo Toko
Logo IVSI
Logo Interski België
Logo BFSI