Doel

De opleiding tot snowboardleraar  bestaat uit twee weken buitenland en in totaal  17 opleidings- en examendagen op de sneeuw  waarvan 1 volledig  weekend  lawinescholing, een halve dag examen theorie en een erkende opleiding  helper EHBO . Deze cursus omvat de verdere opbouw van de gesneden technieken naar de verschillende wedstrijdvormen, Freestyle en freeride.

Omwille van de moeilijkheidsgraad van de verschillende technieken/demo’s worden de deelnemers aan de opleiding instructeur aangeraden vooraf één of meerdere trainingen voorbereiding snowboardleraar te volgen.

Programma

Inhoud

 • Blokbocht met kantafzet
 • Versnellingsbochten (met hoog- en diepontlasting)
 • Bultenpisten
 • Slalom
 • Freeride
 • Freestyle
  • Ollie 180° into noseride into 180°
  • Noseturn 360°
  • Noseslide into 270°
  • Sprongen met grabs
  • Backside & Frontside 180°
  • Backside & Frontside 360°
  • Rails: Fifty-fifty & Boardslide
 • Alpine
 • Boardercross
 • Sportpsychologie
 • Trainingsleer
 • Methodiek/didaktiek
 • Sportsociologie

Aantal uren:

Theorie

 • Algemene methodiek  3u.
 • Sportpsychologie 3u.
 • Lawinekunde 5u.
 • Trainingsleer  3u.
 • Specifieke didactiek en opbouw snowboardleerplan 16u.
 • Sportsociologie 3u.
 • EHBO 32u.

Praktijk technieken

 • Analyseren en inoefenen van de technieken van het  leerplan, persoonlijke techniekverbetering en praktijk examens 86u.

Praktijk didactiek

 • Didactische oefeningen betreffende de leerstof  en examen didactiek  35u.

ALGEMEEN TOTAAL: 34u.  + 86u.  + 35u.  = 187u

Voorwaarden

 • Het jaarlijkse lidgeld betaald hebben.
 • Een verklaring ondertekenen waarbij de kandida(a)t(e) bevestigt dat hij /zij medisch geschikt is  om de cursus te volgen en om snowboardles te geven.
 • De reis geboekt hebben bij de reisorganisatie waarmee BSFE een partnership is aangegaan voor de desbetreffende reis.
 • In het bezit zijn van:
  • Of het getuigschrift instructeur  BSFE
  • Of het getuigschrift instructeur  VTS op sneeuw of op kunstpiste
  • Een ondertekende verklaring van de reisorganisatie en  reisleider waarin vermeld staat dat de kandida(a)t(e)  minstens twee weken lesgegeven heeft aan het niveau instructeur.

Examens

Er zijn zes examens die je moet afleggen:

 • Examen praktijk : de opgelegde afdalingen worden beoordeeld door twee docenten. Hierbij moeten alle technieken uit de cursus initiator, instructeur en snowboardleraar gekend zijn.
 • Examen theorie : schriftelijk beantwoorden van vragen over zowat alles uit de cursus
 • Examen lesgeven : de lesonderwerpen komen uit de cursus initiator, instructeur en snowboardleraar. Het lesgeven is gekoppeld aan de technische stages waarbij je les geeft aan gevorderde snowboarders
 • Lawineweekend: stage in het buitenland
 • Slalom
 • Behalen EHBO attest

Normen examens

 • Bij de examens worden er  6 onderdelen onderscheiden. Theorie, technieken demo’s, technieken Freestyle, freeride, slalom  en didactiek.
 • Om te slagen moet een kandidaat 60%  halen  in het totaal op alle onderdelen en 60% halen op elk onderdeel afzonderlijk. De kandidaten die op een onderdeel minder dan 60% halen maar in hun totaalscore wel aan 60% komen, moeten enkel dit onderdeel herkansen.
 • Om toegelaten te worden tot het examen wordt een aanwezigheid van 75% op de praktijklessen vereist.

Inschrijven herexamen

 • Elke deelnemer heeft kans op een herexamen mits vergoeding en jaarlijks lidgeld. Let op, sommige onderdelen worden enkel in de bergen geëxamineerd, neem hiervoor contact met het secretariaat.
 • Uitzonderingen en afwijkingen op de bovenvernoemde regel zullen besproken worden  in de opleidingscommissie en zijn bindend.
 • Eens dit brevet op zak, kan u aanspraak maken op de IVSI zegel.
Logo Burton
Logo Anon
Logo Arva
Logo Toko
Logo IVSI
Logo Interski België
Logo BFSI